Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugsėjo 3 d. 0:36

Darbo reglamentas

Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 m. SPALIO 15 d. ĮSAKYMO Nr. 1K-251 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. liepos 31 d. Nr. 1K-273

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr.1K-251 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.100-4512; 2009, Nr. 79-3301, Nr.124-5353, Nr. 135-5894; 2010, Nr. 11-548, Nr.52-2584; 2011, Nr.20-994), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

FINANSŲ MINISTRAS                             RIMANTAS ŠADŽIUS

______________

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamentas


Atnaujinimo data: 2015-06-16 11:21

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28887961

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt