Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugpjūčio 28 d. 12:22

Patvirtintas biudžetas

Spausdinti

Seimo patvirtintame atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatoma:

  • bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

  • biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais  teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, paskirstymas pagal asignavimų valdytojus;

  • bendra valstybės biudžeto asignavimų suma, jų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus programoms įgyvendinti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti;

  • grynasis skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas;

  • biudžetiniais metais pasirašomų valstybės garantijų limitas;

  • savivaldybių biudžetams skiriamų dotacijų sumos, bendrosios dotacijos kompensacijų sumos;

  • savivaldybių skolinimosi limitai;

  • gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo įplaukų į nacionalinį biudžetą, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiasi turint verslo lidijimą.

Kartu su biudžeto įstatymu yra tvirtinama Valstybės investicijų trejų metų programa, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo sąmatos.

Įsigaliojus biudžeto įstatymui, valstybės biudžeto asignavimų valdytojai patikslina ir pateikia Finansų ministerijai duomenis apie asignavimų paskirstymą pagal tvirtinamas programas. Gavusi patikslintus duomenis, Finansų ministerija parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas projektą ir pateikia jį tvirtinti Vyriausybei.


Atnaujinimo data: 2015-04-13 10:30

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28831682

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt