Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugsėjo 5 d. 3:59

Nacionalinės lėšos – asignavimai pagal sritis

Spausdinti

Numatoma, kad 2011 metų nacionalinio biudžeto (kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus) pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 6 mlrd. 922,4 mln. litų) sudarys 19 mlrd. 907,8 mln. litų. Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 26 mlrd. 830,2 mln. litų.

2011 metais nacionalinio biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 22 mlrd. 468 mln. litų, o 2011 metų nacionalinio biudžeto asignavimai su ES ir kita finansine parama – 29 mlrd. 390,4 mln. litų.

Valstybės biudžeto pajamos be ES paramos lėšų 2011 metais sudarys 16 mlrd. 897,8 mln. litų, o išlaidos be ES paramos lėšų sudarys - 19 mlrd. 458 mln. litų. Su ES parama 2011 m. valstybės biudžeto pajamos sudarys 23 mlrd. 820,2 mln. litų, o išlaidos - 26 mlrd. 380,4 mln. litų.

2011 metais Sodros biudžeto išlaidos sudarys 13 mlrd. 576 mln. litų (iš jų 2 mlrd. 407 mln. litų bus pervesta į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą), pajamos - 10 mlrd. 943 mln. litų.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kurio pagrindinės pajamas sudaro valstybės biudžeto asignavimai, Sodros bei VMI administruojamos įmokos, 2011 metų biudžetas suplanuotos išlaidos ir pajamos yra 4 mlrd. 169 mln. litų.

Tad visos viešosios išlaidos be Europos Sąjungos paramos 2011 metais sudarys daugiau nei 36 mlrd. litų.

2011 m. viešųjų finansų deficito uždavinys - 5,8 proc. BVP.

2011 m. valstybės išlaidų pagal sritis diagrama

Nacionalinių lėšų (be ES paramos) asignavimai pagal sritis: 

Socialinė apsauga

Socialinei apsaugai 2011 m. skirta 14 mlrd. 502 mln. litų nacionalinių lėšų, iš kurių 11 mlrd. 169 mln. litų sudaro Sodros išlaidos (visos Sodros išlaidos sudarys 13 mlrd. 576 mln. litų, tačiau 2 mlrd. 407 mln. litų iš jų bus pervesti į Privalomąjį sveikatos draudimo fondą) ir 3 mlrd. 333 mln. litų nacionalinio biudžeto asignavimai. Sodros mokamoms pensijoms skiriama 7 mlrd. 714 mln. litų, ligos ir motinystės išmokoms 1 mlrd. 781  mln. litų. Per savivaldybes skiriamoms socialinėms išmokoms ir kompensacijoms numatyta 770 mln. litų daugiau, dėl padidėjusio paramos gavėjų skaičiaus - 389 mln. litų daugiau nei 2010 metais.

Iš socialinei apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų 36 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Švietimas

Švietimo sričiai skirta 5 mlrd. 559 mln. litų nacionalinių lėšų. Šiai sričiai skiriamos lėšos naudojamos visų lygių – ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo – ugdymo ir švietimo sistemoms palaikyti. Iš švietimui skiriamų lėšų, pedagogų, apimant ikimokyklinį, bendrojo lavinimo ir profesines mokyklas darbo užmokesčio fondas sudaro apie 2,7 mlrd. litų.

Iš švietimui skiriamų nacionalinių lėšų 37 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Sveikatos apsauga

Sveikatos apsaugai, įskaitant Privalomojo sveikatos draudimo fondą, 2011 metais skirta 4 mlrd. 597 mln. litų nacionalinių lėšų. Iš valstybės biudžeto sveikatos apsaugai skiriama 2 mlrd. 109 mln. litų, iš jų 1 mlrd. 571  mln. litų skiriama privalomojo sveikatos draudimo įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, iš Sodros biudžeto Į PSDF numatyta skiri 2 mlrd. 407 mln. litų lėšų. PSDF,  kurio pagrindines pajamas sudaro valstybės biudžeto asignavimai ir Sodros bei VMI administruojamos įmokos, lėšomis finansuojama visa Lietuvos sveikatos sistema ir gyventojams teikiamos sveikatos paslaugos. PSDF biudžetui sumažintos 230 mln. litų papildomos valstybės biudžeto lėšos, kurios buvo skirtos negautoms pajamoms kompensuoti dėl sveikatos draudimo mokesčio reformos. Medicinos darbuotojų atlyginimams sveikatos priežiūros įstaigose atitenka per 2 mlrd. litų, vaistų ir medicinos priemonių kompensavimui numatyta 642 mln. litų.

2011 metais VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Akušerijos ir chirurgijos korpuso įrengimui ir parengimui eksploatuoti iš valstybės biudžeto numatyta skirti 20,3 mln. litų.

Iš sveikatos apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų 21 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Ekonomika

Ekonomikai skirta 2 mlrd. 459 mln. litų. Ekonomikos srityje asignavimų valdytojai, įgyvendinantys pagrindines programas, yra Ūkio, Susisiekimo, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos.

Skaitykite plačiau apie ekonomikos sričiai skiriamą ženkliausią Europos Sąjungos paramos lėšų dalį (4 mlrd. 748 mln. litų)

Ūkio ministerijos kuruojamos srities programoms 2011 metais skirta 148 mln. litų nacionalinių lėšų. Lėšos bus naudojamos verslo, ypač smulkaus ir vidutinio, skatinimui ir verslo aplinkos gerinimui.

Susisiekimui skirta 1 mlrd. 131 mln. litų nacionalinių lėšų. Didžioji šių lėšų dalis bus naudojama kelių infrastruktūros gerinimui, telekomunikacijų tinklų plėtrai ir kitoms programoms.

Žemės ūkiui skirta 775 mln. litų nacionalinių lėšų, šios lėšos bus naudojamos: kaimo rėmimo programos priemonėms finansuoti; valstybės pagalbai biodegalų gamybos plėtrai; paramos iš Europos Sąjungos fondų bendrajam finansavimui; žemės reformai vykdyti; kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę mokėti; veterinarijos priemonėms finansuoti.

Energetikai 2011 metais skirta 41 mln. litų nacionalinių lėšų. Lėšos bus naudojamos energetikos plėtros politikos formavimui, valstybės naftos produktų atsargų kaupimui, sustabdytos Ignalinos atiminės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti.

Iš ekonomikai skiriamų nacionalinių lėšų 529 mln. litų (kurie jau įtraukti į sričių asignavimus) numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Skaitykite plačiau apie ekonomikos sričiai skiriamą ženkliausią Europos Sąjungos paramos lėšų dalį (4 mlrd. 748 mln. litų)

Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugai skirta 670 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Iš 2011 šių metų asignavimų šiai sričiai 400 mln. litų suplanuota Specialiajai klimato kaitos programai, kurios pagrindinis finansavimo šaltinis – lėšos, gautos už aukcione parduodamus taršos leidimus. Programoje sukauptos lėšos bus naudojamos įvairioms priemonėms, susijusioms su klimato kaita

Iš aplinkos apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų 42 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Skaitykite plačiau apie aplinkos apsaugos sričiai skiriamas Europos Sąjungos lėšas

Viešoji tvarka ir visuomenė apsauga

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 2011 metais skirta 1 mlrd. 590 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Šios lėšos bus naudojamos vidaus reikalų,  policijos, priešgaisrinės apsaugos, sienos apsaugos, kalėjimų ir kitų tarnybų išlaikymui, teismų išlaikymui, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui. Iš šių lėšų Statutinių pareigūnų darbo užmokesčiui numatyta 1 mlrd. 45 mln. litų.

Iš šiai sričiai numatytų nacionalinių lėšų 30 mln. litų planuojama skirti projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Skaitykite plačiau apie Europos Sąjungos lėšas numatomas šiai sričiai.

Gynyba

Gynybai skirta 1 mlrd. 048 mln. litų, iš jų Krašto apsaugos ministerijai - 871  mln. litų.

Poilsis, kultūra ir religija

Poilsiui, kultūrai ir religijai skirta 924 mln. litų. Kitais metais didelį dėmesį planuojama skirti regioninei kultūrai. 

Bendrosios valstybės paslaugos

Kai kurios kitos išlaidos:

Skolos aptarnavimo išlaidos skirtos valstybės skolos aptarnavimu (palūkanoms mokėti) 2011 m. sudarys 1 917,4 mln. litų  - 325,4 mln. litų daugiau nei šiais metais.

Įmokoms į ES biudžetą 2011 metų bus skiriama 1 mlrd. 89 mln. litų, 2010 numatyta 1 mlrd. 30 mln. litų

Skolos aptarnavimo išlaidos, kaip ir įmokos į ES biudžetą ar dotacijos savivaldybėms (3 mlrd. 509 mln. litų) yra įtrauktos į Finansų ministerijai skirtus asignavimus.

Užsienio reikalų ministerijai 2011 metais numatoma skirti 213,6 mln. litų. Ministerijai numatoma skirti papildomai 27,7 mln. litų, iš jų 14 mln. litų – įmokoms į Europos plėtros fondą, likusi asignavimų dalis bus skirta Lietuvos pirmininkavimų (ES, Europos Sąjungos bendrijų organizacijai (ESBO) ir Demokratų bendrijai) programai vykdyti ir konsulinei tarnybai stiprinti.


Atnaujinimo data: 2011-02-14 14:16

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28909324

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt