Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugsėjo 3 d. 5:18
 
 

Regioninės subsidijų schemos

Spausdinti

Subsidijų schema „Patirties perdavimas ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“ (Bendradarbiavimo fondas)

Bendradarbiavimo fondo tikslas – perduoti patirtį ir stiprinti Lietuvos ir Norvegijos vietos, regioninių ir euroregioninių partnerių bendradarbiavimą, tokiu būdu prisidedant prie regioninės politikos skatinimo Lietuvoje.

Fondo paskirtis – remti Norvegijos patirties ir geros praktikos perdavimą Lietuvos vietos ir regioninio lygmens institucijoms ir skatinti Lietuvos ir Norvegijos institucijų patirties mainus.

Bendradarbiavimo fondo biudžetas paprojekčiams 2008 - 2011 m. laikotarpiu siekė 12.186.899 Lt (3.529.570 eurų), iš jų - 3.17 mln. eurų buvo skirta paprojekčių įgyvendinimui. Buvo remiami įvairaus pobūdžio mokymai, stažuotės, partnerystės strategijos bei veiksmų plano parengimas, bendrų metodikų parengimas ar įdiegimas bei kitos veiklos, užtikrinančios patirties perdavimą prioritetinėse srityse.

Vienam paprojekčiui įgyvendinti skirtos paramos dydis buvo nuo 69.056 Lt iki 241.696 Lt ir sudarė ne daugiau kaip 85 proc. visų tinkamų finansuoti paprojekčio išlaidų. Paprojekčių įgyvendinimui buvo skirta ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Iš viso buvo įgyvendinti 65 Bendradarbiavimo fondo paramą gavę paprojekčiai.

Daugiau informacijos apie Bendradarbiavimo fondą galite rasti Bendradarbiavimo fondo sekretoriato internetiniame puslapyje.


Subsidijų schema "Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas" (Gebėjimų stiprinimo fondas)

Gebėjimų stiprinimo fondo tikslas – stiprinti vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, tokiu būdu prisidedant prie regioninės politikos skatinimo ir socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimo Lietuvoje.

Fondo paskirtis – skatinti vietinės ir regioninės valdžios institucijas įgyti naujų žinių ir tobulinti įgūdžius įvairiose savo veiklos srityse. Prioritetas teikiamas institucijoms, esančioms probleminėse teritorijose ir regioniniuose augimo centruose.

Fondo biudžetas sudarė 3.7 mln. eurų, iš jų - 3.33 mln. eurų buvo skirta paprojekčių įgyvendinimui. Vienam paprojekčiui įgyvendinti skirtos paramos dydis buvo nuo 69.056 Lt iki 345.280 Lt ir sudarė ne daugiau kaip 85 proc. visų tinkamų finansuoti paprojekčio išlaidų. Paprojekčių įgyvendinimui buvo skirta ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Iš viso buvo įgyvendinti 58 Gebėjimų stiprinimo fondo paprojekčiai.

Daugiau informacijos apie Gebėjimų stiprinimo fondą galite rasti Gebėjimų stiprinimo fondo sekretoriato internetiniame puslapyje.


Atnaujinimo data: 2015-06-30 17:14

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28889713

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt