Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugpjūčio 28 d. 5:04
 
 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio paruošimo ir perdavimo kompiuteriu tvarka

Spausdinti

Išsaugokite rinkmenas
pajamX.xls
islaidX.xls
kasXnY.xls
specX.xls
savo kompiuteryje paspaudę dešinį peles klavišą pasirinkite "save as...." ("Įrašyti kaip...").

Formos pateiktos EXCEL formate.
Finansų ministerijos Iždo departamentui pateikite atspausdintas ir pasirašytas formas naudodamiesi tik šiais maketais.
Rinkmenoje(faile) pajamX pateikta ataskaitinė forma  Forma Nr.1-sav (Pajamos).
Rinkmenoje(faile) islaidX pateikta ataskaitinė forma Forma Nr.1-sav (Išlaidos).
Rinkmenoje(faile) kasXnY pateikta ataskaitinė forma Forma Nr.2-sav.
Rinkmenoje(faile) specX pateiktas priedas apie savivaldybės biudžetui skirtas specialias tikslines dotacijas.


Užpildytas formas perduokite į Finansų ministeriją elektroniniu paštu adresu: saviv@finmin.lt
Elektroniniu paštu siunčiama informacija turi visiškai sutapti su informacija, kurią popieriuje, patvirtintą parašais, pateikiate Iždo departamentui.
Prie elektroninio laiško prijungiamų rinkmenų (Excel) pavadinimus prašome sudaryti taip:
1. Rinkmenose pajamX, islaidX, specX pakeiskite X Jūsų savivaldybės kodu (pvz., jeigu Jūsų savivaldybės kodas yra 28, tai Jūs siųskite failus : pajam28, islaid28, spec28);
2. Rinkmenoje kasXnY pakeiskite X Jūsų savivaldybės kodu, Y - siunčiamos kasinių išlaidų lenteles eilės numeriu (pvz., Jūsų savivaldybės kodas yra 20 ir Jūs turite 35 kasinių išlaidų lenteles, tai Jūsų siunčiamo 1 kasinių išlaidų failo vardas tūri būti kas20n1, 2 failo - kas20n2 ir t.t., 35 failo - kas20n35).
Jeigu elektroniniu paštu reikėtų pakartotinai siųsti informaciją, tai elektroninio laiško dalyje būtinai įrašykite atitinkamą pastabą.
Elektroninio laiško dalyje būtinai nurodykite savivaldybės pavadinimą bei formos pildžiusio asmens vardą, pavardę ir telefono numerį.

Pastaba dėl lentelių (Excel) užpildymo. Jūs galite įrašyti informaciją tik tam tikruose langeliuose (cells). Dalis lentelės langelių yra užblokuota. Bandydami įrašyti informaciją į tokį langelį, gausite toliau parodytą pranešimą. Norėdami panaikinti pranešimą, spauskite klavišą "Enter" (arba "Ok", panaudodami pelę) ir toliau tęskite darbą.

 Klaidos pranešimas

Informacijos paruošimo ir perdavimo klausimais teirautis: V.Miasojedovos tel. 8 5 2390074.


Atnaujinimo data: 2015-05-21 13:54

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28827270

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt