Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas

Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 444 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. 

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą,
priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę
bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams)
neatskaičius mokesčių.


Bendras ministerijos darbo užmokesčio fondas: 2013 m. - 20 mln. litų, 2014 m. - 25,5 mln. litų, 2015 m. - 7,5 mln. eurų (25,9 mln. litų).

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2013 m.

2014 m.

2015 m.
II ketv.

Ministras

1

LTL 8994

LTL 11353

EUR 3385
LTL 11688

Reprezentacinių lėšų fondas

LTL 2233

LTL 2338 

EUR 710
LTL 2451

Nuo 2009 m. buvo keturis kartus sumažintas ministro reprezentacinių lėšų fondas (neapmokestinamos lėšos) ir pakito pareiginės algos koeficientas – tai reiškia, kad pakito pajamos, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai valstybei. 2009-2015 metais finansų ministrai iš reprezentacinių lėšų fondo nepanaudojo nė vieno lito ar euro.

Viceministras**

3

LTL 7750

 LTL 9399

EUR 2850
LTL 9840

Ministro patarėjas

2

LTL 5378

LTL 6330

EUR 1890
LTL 6526

** - viceministrų atlyginimas keitėsi dėl:
1) Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
2) Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą jiems buvo skirtos priemokos.

Ministerijos kancleris

1

LTL 9029

LTL 9828

EUR 2850
LTL 9840

Departamento direktorius

14

LTL 6085

LTL 7178

EUR 2132
LTL 7361

Departamento direktoriaus pavaduotojas

14

LTL 5347

LTL 6258

EUR 1870
LTL 6457

Departamento patarėjai

4

LTL 5311

LTL 5608

EUR 1556 
LTL 5373

Departamento skyriaus vedėjas

53

LTL 4789

LTL 5252

EUR 1579
LTL 5452

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

23

LTL 4186

LTL 4772

EUR 1428
LTL 4931

Savarankiško skyriaus vedėjas

7

LTL 5095

LTL 6072

EUR 1928
LTL 6657

Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

LTL 4730

LTL 5254

EUR 1564
LTL 5400

Vyriausiasis specialistas

257

LTL 3416

LTL 3629

EUR 1082
LTL 3736

Vyresnysis specialistas

12

LTL 2822

LTL 2975

EUR 898
LTL 3101

Atašė

5

LTL 3853

LTL 4084

EUR 1210
LTL 4178

Paaiškinimai

Nuo 2013 metų spalio, Konstitucinio teismo sprendimu, buvo atkurti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedai už kvalifikacinę klasę, kurie buvo sumažinti 2009 metų rugpjūtį.

Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:
1) priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
2) darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.

 

Finansų ministerijos darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas)
neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

2013 m.

2014 m.

2015 m.
II ketv.

Vyriausiasis specialistas

13

LTL 3017

LTL 3171

EUR 934
LTL 3225

Vyresnysis specialistas

3

LTL 2831

LTL 3056

EUR 899
LTL 3104

Specialistas

2

LTL 2169

LTL 2220

EUR 696
LTL 2403

Tarnautojas

9

LTL 2442

LTL 2730

EUR 809
LTL 2793

Darbininkas

14

LTL 1219

LTL 1383

EUR 432
LTL 1492

Paaiškinimai

Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 850 iki 1000 litų. 

Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

 


Atnaujinimo data: 2015-07-03 15:32

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28892687

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt