English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas

Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 430 tarnautojų. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba penki ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. 

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą,
priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę
bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams)
neatskaičius mokesčių.


Bendras ministerijos darbo užmokesčio fondas:
2011 m. - 20 mln. Lt, 2012 m. - 19 mln. Lt, 2013 m. - 20 mln. litų, 2014 m. - 25 mln. litų.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2012 m.

2013 m.

2014 m.*

Ministras**

1

9660

8994

11353

Reprezentacinių lėšų fondas

2150

2233

2338 

Nuo 2009 m. buvo keturis kartus sumažintas ministro reprezentacinių lėšų fondas (neapmokestinamos lėšos) ir pakito pareiginės algos koeficientas – tai reiškia, kad pakito pajamos, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai valstybei. 2009-2014 metais finansų ministrai iš reprezentacinių lėšų fondo nepanaudojo nė vieno lito.

Viceministras**

3

7294

7750

9399

Ministro patarėjas

2

6315

5378

6330

** - viceministrų atlyginimas keitėsi dėl:
1) Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
2) Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą 2013 m. jiems buvo skirtos priemokos. Tokia priemoka skirta ir Ministerijos kancleriui.

Ministerijos kancleris

1

6880

9029

9828

Departamento direktorius

11

5702

6085

7178

Departamento direktoriaus pavaduotojas

14

5131

5347

6258

Departamento patarėjai

3

4915

5311

5608

Departamento skyriaus vedėjas

48

4627

4789

5252

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

24

4094

4186

4772

Savarankiško skyriaus vedėjas

8

4785

5095

6072

Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

4509

4730

5254

Vyriausiasis specialistas

252

3334

3416

3629

Vyresnysis specialistas

14

2673

2822

2975

Atašė

6

3819

3853

4084

Paaiškinimai

* - Nuo 2013 metų spalio, Konstitucinio teismo sprendimu, buvo atkurti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedai už kvalifikacinę klasę, kurie buvo sumažinti 2009 metų rugpjūtį.

*2013 m. daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:
1) priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
2) darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.

 

Finansų ministerijos darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) litais
neatskaičiusmokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2012 m.

2013 m.

2014 m.*

Vyriausiasis specialistas

10

3007

3017

3171

Vyresnysis specialistas

3

2776

2831

3056

Specialistas

2

2169

2169

2220

Tarnautojas

10

2331

2442

2730

Darbininkas

14

1162

1219

1383

Paaiškinimai

Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 850 iki 1000 litų. 

*– 2013 m. daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

 


Atnaujinimo data: 2015-03-10 11:02

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 27313247

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt