English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas

Informacija apie darbo užmokestį

Spausdinti

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 430 tarnautojų. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba dešimt ministerijos deleguotų specialiųjų atašė.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. 

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą,
priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę
bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams)
neatskaičius mokesčių.


Bendras ministerijos darbo užmokesčio fondas:
2011 m. - 20 mln. Lt, 2012 m. - 19 mln. Lt, 2013 m. - 20 mln. litų, 2014 m. - 25 mln. litų.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2011 m.

2012 m.

2013 m.*

Ministras**

1

9503

9660

8994

Reprezentacinių lėšų fondas

2099

2150

2233

Iš viso

11587

11901

11234

Nuo 2009 m. buvo keturis kartus sumažintas ministro reprezentacinių lėšų fondas (neapmokestinamos lėšos) ir pakito pareiginės algos koeficientas – tai reiškia, kad pakito pajamos, nuo kurių skaičiuojami mokesčiai valstybei. 2009-2013 metais finansų ministrai iš reprezentacinių lėšų fondo nepanaudojo nė vieno lito.

Viceministras**

4

7252

7294

7750

Ministro patarėjas

2

5384

6315

5378

** - viceministrų atlyginimas keitėsi dėl:
1) Priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
2) Pagal galiojančius teisės aktus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (viceministrai, ministro patarėjai) negali turėti kvalifikacinių klasių ir jiems negali būti už jas mokami priedai. Dėl to už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (įskaitant ir pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai) jiems buvo skirtos priemokos.
Tokia priemoka skirta ir Ministerijos kancleriui.

Ministerijos kancleris

1

6880

6880

9029

Departamento direktorius

11

5572

5702

6085

Departamento direktoriaus pavaduotojas

14

5083

5131

5347

Departamento patarėjai

3

4848

4915

5311

Departamento skyriaus vedėjas

48

4560

4627

4789

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

24

4047

4094

4186

Savarankiško skyriaus vedėjas

8

4755

4785

5095

Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

4460

4509

4730

Vyriausiasis specialistas

252

3308

3334

3416

Vyresnysis specialistas

14

2662

2673

2822

Atašė

6

3924

3819

3853

Paaiškinimai

* - Nuo 2013 metų spalio, Konstitucinio teismo sprendimu, buvo atkurti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedai už kvalifikacinę klasę, kurie buvo sumažinti 2009 metų rugpjūtį.

*2013 m. daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:
1) priedo už darbo stažą – pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
2) darbuotojams, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė per vertinimus buvo įvertinti labai gerai ir Valstybės tarnautojų vertinimo komisija jiems suteikė arba pakelė kvalifikacinę klasę.

 

Finansų ministerijos darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) litais
neatskaičiusmokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2011 m.

2012 m.

2013 m.*

Vyriausiasis specialistas

10

2882

3007

3017

Vyresnysis specialistas

3

2776

2776

2831

Specialistas

2

2169

2169

2169

Tarnautojas

10

2373

2331

2442

Darbininkas

14

1134

1162

1219

Paaiškinimai

Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga padidinta nuo 850 iki 1000 litų. 

*– 2013 m. daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

 


Atnaujinimo data: 2014-02-05 10:22

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 27049166

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt