Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. gegužės 23 d. 13:16
 
 

Istorija

Spausdinti

Lietuvos Respublikos finansų ministerija įsteigta 1918 m. lapkričio 11 d. (tuomet vadinosi Lietuvos finansų, susisiekimo bei prekybos ir pramonės ministerija), suformavus pirmąją Lietuvos Vyriausybę, vadovaujamą profesoriaus Augustino Voldemaro. Pirmuoju nepriklausomos Lietuvos finansų, susisiekimo bei prekybos ir pramonės ministru tapo Martynas Yčas (1918 m. lapkritis – 1919 m. balandis) –  žymus teisininkas ir politikas, vienas pirmųjų Lietuvos bankininkystės ir pramonės kūrėjų, publicistas ir leidėjas.

Iki 1939 m. sovietų okupacijos Finansų ministerijai vadovavo dar devyni ministrai: Jonas Vileišis (1919 m. balandis – spalis), Jonas Dobkevičius (1922 m. vasaris – rugpjūtis), Vytautas Petrulis (1922 m. rugpjūtis – 1925 m. rugsėjis), Petras Karvelis (1925 m. rugsėjis – 1926 m. birželis ir 1926 m. gruodis - 1927 m. gegužė), Albinas Rimka (1926 m. birželis – gruodis), Juozas Tūbelis (1927 m. gegužė – 1938 m. kovas), Julius Judrišiūnas (1938 m. kovas – 1939 m. kovas), Jonas Sutkus (1939 m. kovas – lapkritis) ir Ernestas Galvanauskas (1939 m. lapkritis – 1940 m. birželis).

1919 m. ministerijos sudėtyje veikė Vyriausioji karo metu padarytų Lietuvai nuostolių apskaitymo komisija. Vietiniai ministerijos padaliniai buvo apskričių mokesčių inspekcijos, muitinės, taip pat rajonuose dirbo ministerijos įgaliotiniai – prekybos agentai. Tuomet ministerijoje tarnavo beveik 100 darbuotojų.

1921 – 1924 m. ministerijos struktūroje vyko reikšmingi pakeitimai, susiję su lito įvedimu ir mokesčių sistemos tobulinimu. Nuo 1924-ųjų iki 1940-ųjų Finansų ministerijos sudėtyje buvo Finansų, Mokesčių ir Prekybos departamentai, Valstybinio apdraudimo įstaiga, Valstybės taupomųjų kasų valdyba, Centralinis statistikos biuras, Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, Matų, saikų, svarstyklių ir prabavimo rūmai bei Valstybės spaustuvė. Be to, nuo 1927 m. veikė ministrui pavaldi Linų, pakulų ir  sėmenų prekybos inspekcija – mat tuomet Lietuvoje buvo valstybinis linų prekybos monopolis. Vėliau prie Finansų ministerijos įsteigta Valstybės loterijos įstaiga, Kainų tvarkytojo įstaiga, kurį laiką veikė Geležinkelių tarifų komisija. Finansų ministro žinioje būdavo Finansų komitetas, Ministro taryba, Valiutų komisija, ministerijos tarėjai, ypatingųjų reikalų valdininkai ir juriskonsultas.

Finansų ministras prižiūrėjo valstybės išlaidas ir pajamas, rengė finansinės politikos pagrindus, Ministrų Kabineto pavedimu atstovavo Lietuvą užsienyje, sudarė finansines sutartis, nustatė pinigų kursą, prižiūrėjo jų emisiją, įvairias paskolas ir valstybinio kredito sąlygas, mokesčių įstatymų projektų rengimą, tvirtino įmonių steigimo leidimus, kredito įstaigų, akcinių bendrovių nuostatus, sprendė kreditų suteikimo klausimus ir t.t. Finansų ministerijoje tarnavo daug specialistų: 1929 m. dirbo 352 tarnautojai, 1934 m. – 398 etatiniai ir 64 laisvai samdomi darbuotojai, o kartu su vietinių įstaigų tarnautojais jų buvo net 1241.

1940 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvos Respublika buvo likviduota kaip valstybė ir įjungta į Sovietų Sąjungos sudėtį. Finansų ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR Finansų liaudies komisariatą, kurio veiklą 1941 m. nutraukė vokiečių okupacija. 1944 m. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą, Finansų liaudies komisariato veikla buvo atnaujinta, po kelių metų jis pavadintas Lietuvos TSR Finansų ministerija. Ši įstaiga, kaip ir Lietuvos TSR, buvo tik formaliai savarankiška ir veiksni.

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, finansų ministru tapo Romualdas Sikorskis (1990 m. rugpjūtis – 1991 m. kovas).

Per pastaruosius septyniolika metų Finansų ministerijai vadovavo:
Elvyra Kunevičienė (1991 m. kovas - 1992 m. liepa),
Audrius Misevičius (1992 m. liepa - 1992 m. gruodis),
Eduardas Vilkelis (1992 m. gruodis - 1995 m. vasaris),
Reinoldijus Šarkinas (1995 m. vasaris - 1996 m. vasaris),
Algimantas Križinauskas (1996 m. vasaris - gruodis),
Rolandas Matiliauskas (1996 m. gruodis - 1997 m. vasaris),
Jonas Lionginas (1999 m. birželis - spalis ir 2000 m. lapkritis - 2001 m. liepa),
Vytautas Dudėnas (1999 m. lapkritis - 2000 m. lapkritis),
Dalia Grybauskaitė (2001 m. liepa - 2004 m. balandis),
Algirdas Butkevičius (2004 m. gegužė - 2005 m. gegužė),
Zigmantas Balčytis (2005 m. gegužė - 2007 m. gegužė),
Rimantas Šadžius (2007 m. gegužė - 2008 m. gruodis),
Algirdas Gediminas Šemeta (1997 m. vasaris - 1999 m. birželis ir 2008 m. gruodis - 2009 m. birželis),
Ingrida Šimonytė (2009 m. liepa - 2012 m. gruodis).

Nuo 2012 m. gruodžio 13 d. finansų ministro pareigas eina Rimantas Šadžius.


Atnaujinimo data: 2015-05-20 14:03

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 27872471

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt