English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. balandžio 1 d. 16:02

Lietuva sėkmingai tenkina Mastrichto valdžios sektoriaus skolos bei deficito kriterijus

Spausdinti
2006-04-03 16:05

Vilnius, balandžio 3 d. Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2005 m. valdžios sektoriaus deficitas pagal ESS’95 metodologiją sudarė 0,5 proc. BVP (prognozuotas – 1,5 proc. BVP deficitas). Valdžios sektoriaus skola 2005 m. pabaigoje sudarė 18,7 proc. BVP (prognozuota – 19,2 proc. BVP).

„Lietuva nuosekliai rengiasi narystei euro zonoje ir vykdo tvarią fiskalinę politiką, kuri duoda puikius rezultatus - valdžios sektoriaus deficito ir skolos lygis yra vienas mažiausių tarp Europos Sąjungos šalių ir reikšmingai mažesnis už Mastrichto sutartyje numatytas orientacines reikšmes,“ – sakė finansų ministras Zigmantas Balčytis.

Metinę pažymą apie valdžios sektoriaus deficito ir skolos duomenis, apskaičiuotus pagal atitinkamo ES Tarybos reglamento reikalavimus, Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos narės, pateikė Europos Komisijos Ekonomikos ir finansinių reikalų generaliniam direktoratui. Pagal Mastrichto kriterijus, valdžios sektoriaus deficitas neturi viršyti 3 proc. BVP, o skola – 60 proc. BVP.

 

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 239 0249
www.finmin.lt

Į viršų
 
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 27349536

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt