Logo English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2015 m. rugpjūčio 28 d. 20:08
 
 

Lietuva išplatino 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją

Spausdinti
2012-04-17 16:32

Vilnius, balandžio 17 d. Lietuva tarptautinėse rinkose išplatino 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją, kuri papildė 2007 metų spalio 29 dieną išleistą ir 2018 metais išperkamą 600 mln. eurų 4,85 proc. kupono obligacijų emisiją. Po šio papildymo bendra emisijos nominalioji vertė pasiekė 1 mlrd. eurų.

Šiandien išplatintų obligacijų pelningumas – 4,216 proc., o išleidimo kaina lygi 103,181 proc. jų nominaliosios vertės. Paklausa obligacijų platinimo metu beveik 2,5 karto viršijo pasiūlą ir siekė beveik 1 mlrd. eurų.

Obligacijos bus apmokėtos 2012 metų balandžio 24 dieną, o išperkamos 2018 metų vasario 7 dieną. Už obligacijas gautos lėšos bus naudojamos skolų refinansavimui ir biudžeto deficito finansavimui.

Lietuva tarptautinėse rinkose eurais denominuotą euroobligacijų emisiją išleido po trejų metų pertraukos, sandoriui tarpininkavo DNB ir HSBC bankai.

Viešųjų ryšių skyrius
Tel. (8 5) 2390 187
www.finmin.lt

Šio pranešimo kopijos negali būti daromos ir platinamos ar siunčiamos į Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinę Karalystę, Kanadą, Australiją ar Japoniją.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Taip pat čia minimos Obligacijos negali būti parduodamos JAV be registravimo ar išimties registravimui kaip nustatyta 1933 metų Jungtinių Valstijų Vertybinių popierių įstatyme (su pakeitimais). Emitentas neketina registruoti jokios vertybinių popierių pasiūlymo dalies JAV ar viešai siūlyti Obligacijas JAV.

Šiame pranešime esanti informacija nėra pasiūlymas parduoti ar prašymas siūlyti pirkti, taip pat šios Obligacijos nebus parduodamos jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, prašymas ar pardavimas būtų neteisėtas prieš atliekant registravimą ar kvalifikuojant pagal tokios jurisdikcijos vertybinių popierių įstatymus ar nesant tokių įstatymų išimčių.

 Šis pranešimas nėra vertybinių popierių pasiūlymas Jungtinės Karalystės visuomenei. Informacinis prospektas nebuvo ir nebus tvirtinamas Jungtinėje Karalystėje ryšium su Obligacijomis. Ši informacija yra platinama ir skirta tik (i) asmenims už Jungtinės Karalystės ribų arba (ii) investuotojams profesionalams pagal 2000 metų Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Finansinis reklamavimas) 2005 m. redakcijos (toliau - Finansinio reklamavimo įstatymas) 19(5) straipsnį ir (iii) aukštos grynosios vertės subjektams ir kitiems asmenims, kuriems ji gali būti teisėtai perduota, pagal Finansinio reklamavimo įstatymo 49(2)(a)-(d) straipsnius (visi tokie asmenys toliau vadinami „susiję asmenys“). Bet kokia investavimo veikla, su kuria susijusi ši informacija, bus prieinama ir vykdoma tik su susijusiais asmenimis. Bet kuris asmuo, kuris nėra susijęs asmuo, neturėtų veikti pagal ar kliautis šiuo dokumentu ar jo turiniu.

Į viršų
 
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2015 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 28835963

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt