English version Versija neįgaliesiems
Paieškos mygtukas
2014 m. gruodžio 19 d. 11:53
 
 

Biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą, formos

Spausdinti

1. Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą forma 20__ m.                d.(B-1);

2. Informacijos apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą forma 20__ m.            d.(B-2);

3.  Informacijos apie išlaidų socialinei paramai natūra vykdymą forma 20__ m.            d.(B-4);

4.  Informacijos apie išlaidų socialinei paramai pinigais vykdymą forma 20__ m.            d.(B-5);

5. Informacijos apie išlaidų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir Krašto apsaugos sistemos darbdavių socialinei paramai vykdymą forma 20__ m.            d.(B-6);

6.  Informacijos apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą forma 20__ m.            d.(B-7);

7. Informacijos apie Valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas ir investicijų projektus vykdymą forma 20__ m.            d. (B-8);

8. Informacijos apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, 20__  m. programos sąmatos vykdymą (B-9);

9. Informacijos apie išlaidų valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų darbo užmokesčiui vykdymą forma 20__ m.            d.(B-10);

10. Informacijos apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčiui vykdymą forma 20__ m.            d.(B-11);

11. Informacijos apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą forma 20__ m.            d.(B-12);

12. Informacijos apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą forma 20__ m.            d.(B-13);

13. Informacijos apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą forma 20__ m.            d.(B-14);

14.  Informacijos apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą forma 20__ m.            d.(B-15);

15. Informacijos apie institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą forma 20__ m.            d. (B-16).


Atnaujinimo data: 2014-07-03 15:44

Į viršų
Aktualūs duomenys
Biudžetinė įstaiga
Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt
© LR finansų ministerija, 2007-2013 m.
Duomenys apie Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
juridinio asmens kodas: 288601650
Iš viso lankytojų: 26326510

 

Finansų ministerija, tel: (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, el. paštas: finmin@finmin.lt, tinklalapis: www.finmin.lt